Logeeropvang

Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is ‘vervangende hulp zodat de mantelzorger even vrij af heeft van zorg’.

Degene die zorg nodig heeft kan tijdelijk logeren in een instelling (maximaal 21 etmalen per jaar), zodat de mantelzorger even vrij af heeft. Dit kan vooraf gepland worden of worden gebruikt als de mantelzorger (plotseling) uitvalt. Je kunt informatie vragen bij het wijkteam over hoe je logeeropvang kunt aanvragen.

Voor wie? De logeeropvang is mogelijk voor mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische of anderszins chronische psychische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Kijk hier voor meer informatie: https://almerekracht.almere.nl/wmo-ondersteuning-inzetten/kortdurend-verblijf-respijtzorg/

Aanbieder: VMCA

Omschrijving

Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is ‘vervangende hulp zodat de mantelzorger even vrij af heeft van zorg’.

Degene die zorg nodig heeft kan tijdelijk logeren in een instelling (maximaal 21 etmalen per jaar), zodat de mantelzorger even vrij af heeft. Dit kan vooraf gepland worden of worden gebruikt als de mantelzorger (plotseling) uitvalt. Je kunt informatie vragen bij het wijkteam over hoe je logeeropvang kunt aanvragen.

Voor wie? De logeeropvang is mogelijk voor mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische of anderszins chronische psychische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Kijk hier voor meer informatie: https://almerekracht.almere.nl/wmo-ondersteuning-inzetten/kortdurend-verblijf-respijtzorg/

Meer informatie

Locatie

Almere

Prijs

€ Vergoeding via Wijkteam

Specifieke kenmerken

Respijtzorg voor mantelzorgers