Mantelzorgwaardering

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. De aanvraagperiode start elk jaar in het voorjaar en loopt tot eind september. Communicatie hierover kunt u volgen via de website van de media, de website van de gemeente, de website van de VMCA en hier op het mantelzorgplein.

Heeft u vorig jaar de mantelzorgwaardering gekregen? U ontvangt deze niet automatisch opnieuw. Dat geldt ook als u staat ingeschreven als mantelzorger bij de VMCA. Het is dus belangrijk dat u elk jaar een nieuwe aanvraag indient.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag, dan kunt u terecht bij een wijkteam bij u in de buurt.

U kunt hier de mantelzorgwaardering aanvragen.